O asociaci

Vynikající kvalita Executive Search
a poradenství v oblasti Řízení firem.

Již od roku 1959 stanovuje AESC po celém světě standardy kvality a etiky v oblasti executive search a poradenství v oblasti řízení organizací a firem. Všichni členové AESC se musí zavázat k dodržování standardů špičkové kvality služeb a profesního kodexu, jež uznávají vlády i firmy. Díky tomu mají klienti jistotu, že členové AESC jsou důvěryhodní poradci pro ta nejdůležitější rozhodnutí.

AESC V KOSTCE


Více než 350 firem


firem poskytujících executive search a poradenství v oblasti řízení jsou členy AESC.


9000


poskytujících executive search a poradenství v oblasti řízení jsou členy AESC.


70 zemí


Členové AESC jsou z více než 70 zemí.

VSTUPTE DO KOMUNITY

Pro více informací laskavě kontaktujte:Amerika


+1 212 398 9556 | aesc@aesc.orgAsie a Střední východ


+86 10 59231105 | apac@aesc.orgEvropa a Afrika


+322 652 25 78 | europe@aesc.org

NEJLEPŠÍ PROFESIONÁLNÍ ASOCIACE V OBORU


V AESC bereme vážně roli garanta špičkové kvality služeb executive search a poradenských služeb v oblasti řízení firem. Cítíme se povinni přispět k úspěchu svých členů jako obětavý partner, jenž nabízí nástroje, zdroje a know-how a jenž pomáhá svým členům fungovat dle nejvyšších světových standardů kvality.

NAŠE MISE | PROČ TU JSMEAESC je garantem špičkové kvality služeb executive search a poradenských služeb v oblasti řízení firem po celém světě. Pečeť AESC znamená kvalitu a integritu.

Naše hodnoty

Integrita


Dodržovat za všech okolností profesionalitu, etiku a osobní zodpovědnost. Ctít důvěru všech zúčastněných stran.

SPOLUPRÁCE


Kultivovat kulturu týmové práce, která respektuje a staví na expertize našich zaměstnanců a členů v rámci inovativního prostředí.

ORIENTACE NA ČLENY


Sloužit jako obětavý partner, zajišťující členům nástroje, zdroje a know-how, aby mohli úspěšně pracovat podle těch nejvyšších standardů kvality.

PROVOZNÍ DOKONALOST


Přinášíme ty nejlepší služby a výsledky. Věříme, že záleží na tom, jak věci děláme.

NÁŠ PŘÍSLIB | ČÍM POMÁHÁME ČLENŮMAbychom dosáhli svého poslání, identifikovali jsme čtyři oblasti, v nichž chceme pomoci členům a zprostředkovaně všem zainteresovaným stranám.

DOKONALOST


Chceme podporovat závazek k těm nejvyšším profesionálním standardům. Zaručit, že klienti kdekoliv na světě uznávají členství v AESC jako „zlatou pečeť” kvality. Poskytovat nástroje, zdroje a praxí osvědčené postupy a pomoci tak svým členům k obchodnímu úspěchu.

KOMUNITA


Vytvářet fórum, na kterém se mohou členové – a někdy také klienti – setkávat, učit se, sdílet inovativní myšlenky a vzájemně se inspirovat.

VHLED


Stát se zdrojem rad a znalostí, který využívají naši členové i jejich klienti. Poskytovat členům kontinuální vzdělávání ve všech fázích jejich kariéry.

REPREZENTACE


Reprezentovat naši profesi prověřováním pracovních metod a řešením právních a veřejných otázek tak, abychom pozitivně ovlivnili způsob, jakým naši členové pracují s klienty a pro ně.