Pravidla chování v Executive Search

Členové Asociace konzultantů v oboru executive search (AESC) jsou oddáni nejvyšším profesionálním standardům, jednají v nejlepším zájmu svých klientů, kandidátů, širší komunity a své profese.


MORÁLNÍ BEZÚHONNOST


Členové AESC  pracují tak, aby byli morálně bezúhonní, a jsou vždy otevření, upřímní a důvěryhodní.

ŠPIČKOVÝ VÝKON


Členové AESC se zaměřují na jedinečné potřeby svých klientů, poskytují špičkové služby a využívají přesnou a důkladnou metodologii, jejímž cílem je přinést výsledky.

ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI


Členové AESC vždy zachovávají mlčenlivost o jakýchkoliv důvěryhodných informacích, které jim klienti a kandidáti svěří.

OBJEKTIVITA


Členové AESC jsou důvěryhodnými poradci a mají nezávislý a objektivní úsudek.

ROZMANITOST A INKLUZE


Členové AESC upřednostňují rozmanitost ve vedení. Nejpovolanější talenty identifikují a hodnotí bez předsudků.

ZAMEZOVÁNÍ STŘETU ZÁJMŮ


Členové AESC se vyhýbají střetu zájmů s klienty a kandidáty. Pokud by mohlo dojít ke konfliktu zájmů, oznámí členové AESC tyto potenciální konflikty zainteresovaným stranám dopředu a vyřeší je.