Rozdíl mezi Executive Search a Recruitmentem

Předtím než se dostanete do kontaktu nebo budete pokračovat v konverzaci s rekrutérem, měli byste se zeptat, zda pracuje pro danou konkrétní firmu s konkrétní poptávanou pozicí, nebo je z externí firmy. Pokud je z vnějšku, je důležité, zda-li se jedná o executive search nebo contingent recruiting firmu.

Pokud pracují pro contingent recruiting firmu, pak byste se měli dotázat na vztah mezi jejich firmou a klientskou společností. Pokud klient nekooperuje s touto firmou na exkluzivním základě, pak můžou mít požadavky na kandidáty z několika dalších firem a riskujte, že Váš životopis bude rozeslán třetím stranám. Tento druh spekulativního procesu je založen na velkém objemu nabídek a může Vás dostat do nevýhodné situace, mařit Váš čas a možná dokonce poškodit Vaši reputaci.

Jako kandidáti byste se měli propojit jen s legitimními konzultanty z executive search společností. Tím zajistíte, že informace týkající se Vaší kariéry budou drženy v naprostém diskrétnosti a budou odhaleny klientské společnosti jen na základě Vašeho souhlasu. To znamená, že pokud budete mít zájem o danou pozici, bude s Vámi zacházeno jako s kandidátem, nikoliv jako s žadatelem. Konzultant věnuje značný čas a úsilí tomu, aby Vás poznal a zhodnotil vaše profesní pozadí.

Pokud si nejste jistí, jestli rekrutér, který s Vámi jedná je ze executive searche nebo contingent recruiting firmy můžete navštívit stránky aesc.org a zjistit, zda daná firma patří mezi více než 350 prověřených členských společností Asociace AESC (Association of Executive Search and Leadership Consultants).Executive search firmy

Personální agentury

Typ pozice

Vyhledává kandidáty na klíčové řídící pozice do všech typů organizací. Tyto pozice nejsou zpravidla inzerovány.

Vyhledávají kandidáty na střední a nižší manažerské pozice a profesionály.

Metody

Proaktivní, systematické vyhledávání s cílem získat nejlepší kandidáty na požadovanou pozici. Cílem je oddělit výjimečné kandidáty od průměrných a uspokojit požadavky klienta. Konzultant je klientovi plně k dispozici a pravidelně mu dodává přehled svých aktivit během celého vyhledávacího procesu.

Využívají reaktivní vyhledávací metody, včetně vyhledávacích databází, internetové inzerce atd. Při hledání většího objemu kandidátů se konzultant musí soustředit především na to, aby vybraní kandidáti splňovali kvalifikační předpoklady požadované klientem.

Smluvní podmínky

Exkluzivní smlouva je založena na předem odsouhlasených platbách (tzv. retainer fee při podpisu smlouvy, short-list fee - po prezentaci 3-5 kandidátů, completion fee – po akceptaci pracovní nabídky / pracovní smlouvy). Kandidáti mohou být představování pouze jednomu klientovi současně.

Agentura dostává zprostředkovatelský poplatek pouze v případě, že jí dodaný kandidát získá pozici. Při vyhledávání musí brát zřetel na skutečnost, že jí v daném úkolu konkurují další agentury najaté klientem. Kandidáty může nabízet více klientům současně.

Způsob spolupráce

Vyhledávací proces je konzultativní a založený na průzkumu a hledání řešení. Konzultant věnuje spoustu času poznávání organizace klienta a povaze dané pozice ještě před tím, než začne hledat adepta. Také se zabývá průzkumem cílového trhu a informuje klienta o všem důležitém, co by mohlo vyhledávací proces ovlivnit. Konzultant obvykle nemá víc než tři až pět úkolů současně a je plně zodpovědný za úspěch každého z nich.

Vyhledávací proces je obchodní povahy a je zaměřen na umístění kandidátů. Vzhledem k tomu, že konzultant nemá jistotu, že bude za svou službu zaplacen, nemůže se věnovat ničemu jinému, než základnímu náboru a odesílání co největšího počtu životopisů uchazečů klientovi. Konzultant doufá, že některý z nich bude úspěšný.

Odměna za službu

Odměna je zpravidla stanovena poměrnou částí roční mzdy kandidáta, někdy je předem domluvena celková výše odměny jako fixní částka. Domluvená odměna je pak vyplácena v předem stanovených splátkách během vyhledávacího procesu. Splátky klient kontroluje a schvaluje. Zpravidla je odměna rozložena do tří plateb, které se proplácí po splnění předem určených kroků (podpis smlouvy, představení relevantních kandidátů, podpis pracovní smlouvy/nástup kandidáta).

Odměna, kterou tvoří poměrná část ročního platu, je vyplácena pouze po úspěšném umístění pracovníka. Platí zde anglické heslo: „No cure, no pay“.

Práce konzultanta

Klíčovým faktorem úspěchu je kvalita.

Klíčovým faktorem úspěchu je rychlost.

Nároky na klienta

Šetří čas a úsilí managementu klientské organizace, ulehčuje práci oddělení lidských zdrojů až do okamžiku pohovorů.

Oddělení lidských zdrojů je zavaleno životopisy a jejich zpracováváním, rozhovory a hodnocením doporučených kandidátů.

Náklady a rizika

Vyšší náklady by měly být vyváženy nižším rizikem chybného výběru.

Soustředí se pouze na vyhledávání kandidátů, kteří mohou ihned nastoupit. Hrozí vysoké riziko neúspěšného umístění uchazeče.

Důvěrnost není tolik garantována, tím že kandidátův životopis je poskytnut vícero klientům zároveň