Práva kandidáta

CO MOHOU KANDIDÁTI OČEKÁVAT OD EXECUTIVE SEARCH?

Roste počtem firem a jednotlivců, kteří o sobě prohlašují, že jsou profesionálními konzultanty v oblasti Executive search (tedy vyhledávání talentů na vrcholové pozice, někdy též „lovci hlav“ či „headhunteři“). Stejně tak roste i nutnost toho, aby kandidáti na pracovní pozice byli zvláště opatrní při sdílení svých osobních údajů a dali si pozor na to, komu své citlivé údaje posílají. Nejrychlejším způsobem, jak mít naprostou jistotu, že hovoříte s důvěryhodnou Executive Search firmou, je zjistit, zda je tato firma členem Asociace konzultantů v oblasti Executive search (AESC). Pokud ano, může si být kandidát jist, že firma byla zástupci AESC pečlivě prověřena a že přijala nejvyšší etické standardy v dané profesi. Víte, jaká práva a povinnosti máte jako kandidát? Od Executive search firmy, která je členem AESC, můžete očekávat následující:

I. ÚPLNÁ INFORMOVANOST

Jakmile jste byli identifikováni jako kandidát na vedoucí pozici, podá vám firma či konzultant otevřeně úplné informace o organizaci klienta, firemní kultuře a pozici, na níž kandidujete.

II. EXKLUZIVITA

Executive search firma nebo konzultant má s klientem (firmou nebo organizací) exkluzivní smlouvu a je písemně pověřena najít osobu, která se na danou pracovní pozici co nejlépe hodí. Bez exkluzivní smlouvy by se mohlo stát, že životopisy kandidátů budou kolovat k nahodilým klientům anebo se stanou pouhou jednou položkou velké databáze všemožných kandidátů.

III. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

Neúmyslné prozrazení faktu, že vedoucí pracovník se zajímá o novou pracovní pozici, může způsobit nepříjemné problémy, či dokonce mít závažné karierní či právní následky. Executive search firma proto přísně chrání důvěrné informace týkající se klientova i kandidátova zájmu a další údaje.

IV. KOMUNIKACE

Jelikož je třeba zabránit riziku předčasného odchodu zaměstnance na nejvyšších pozicích, trvá vyhledání pomocí Executive search často několik měsíců. Každý konzultant, který hledá talenty, si kandidáta velmi váží a bude ho náležitě informovat o stavu vyhledávání a bude pohotově reagovat na dotazy kandidáta. Konzultant také upřímně posoudí, na jakou pozici se kandidát hodí a vyjde kandidátovi vstříc, pokud se ten rozhodne od kandidatury odstoupit.

V. PROFESIONALITA

Vyhledávání v oboru Executive search se týká nejvyšších profesních úrovní a víme, že čas takových kandidátů je velmi cenný. Proto Executive search konzultant bude jednat s každým kandidátem zcela profesionálně.

ZÁVĚR

Pro mnoho kandidátů je samotný proces vyhledávání velmi obohacující, bez ohledu na výsledek. Díky vedení špičkovou firmou v oboru Executive search mají kandidáti příležitost probádat své vlastní zájmy a přirozené schopnosti, případně se zdokonalit při vedení rozhovoru či při vyjednávání. Nakonec je taková interakce vždy přínosem. Kandidát buď získává novou karierní výzvu na nové pozici v nové organizaci, anebo se stává známým subjektem renomované Executive search firmy a další příležitosti se mohou objevit v budoucnu.

AESC kandidátům poskytuje kvalitní informace, včetně kariérního poradenství a online seminářů pro vedoucí pracovníky, a to prostřednictvím služby řízení kariéry BlueSteps.

KANDIDÁTI, akcelerujte svou KARIÉRU POMOCÍ SLUŽBY BLUESTEPS PROVOZOVANÉ AESC

Jestliže se kandidáti zaregistrují do služby BlueSteps, tedy služby řízení kariéry provozované AESC, mohou být diskrétně kontaktováni předními firmami v oboru Executive search na světě. Všechny z nich se zavazují k přísnému dodržování pravidel profesionálního chování a ke špičkovému výkonu. Pro vedoucí pracovníky kdekoliv na světě je služba BlueSteps důvěryhodným a diskrétním průvodcem, který jim pomůže usměrnit/navigovat kariéru a směrovat k celoživotnímu úspěchu.