Executive search a headhunting

Přímé vyhledávání (angl. executive search), slangově headhunting (pův. lovení lebek) označuje přímé vyhledávání pracovníků pro vrcholovou pozici v soukromé firmě nebo organizaci veřejného sektoru. Oproti standardnímu výběrovému řízení, kdy firma zveřejní nabídku práce a přihlásit se může kdokoli, u executive search společnost naopak sama kontaktuje vybrané profesionály s nabídkou spolupráce. To se děje obvykle prostřednictvím personalistů specializovaných executive search agentur (tzv. headhunteři), kteří přímo vyhledávají a oslovují potenciálního kandidáta. Executive search může využít jakákoli společnost nebo instituce, která potřebuje na klíčové místo dosadit tu správnou osobu.

Přímé oslovení je složité, vyžaduje odborné znalosti firemních mechanismů, personalistické zkušenosti i schopnost analyzovat a vyhodnocovat situaci na pracovním trhu v různých, často specifických oblastech podnikání. Tento proces bývá personálně i finančně náročný, a proto se používá především pro obsazování vysokých řídících pozic (executives = vedoucí pracovníci) nebo pro vyhledání odborníků a specialistů. Většinou vhodná osoba někde pracuje a je spokojena. Motivovat ji k odchodu ke konkurenci proto vyžaduje nejen přesvědčovací dovednosti, ale je třeba také zajistit, aby její přesun nepoškodil dobré vztahy mezi firmami.


1. FÁZE


V první fázi headhunter vybere firmy a organizace, ve kterých jsou zaměstnáni pracovníci odpovídající požadovanému profilu. Často se jedná o konkurenční firmy podnikající ve stejném oboru jako klient.


2. FÁZE


V druhé fázi headhunter sestaví seznam osob, které osloví (tzv. long-list). Seznam organizací i seznam osob podléhají schválení klienta.


3. FÁZE


Ve třetí fázi headhunter přímo komunikuje s lidmi na long-listu. Tato komunikace zpravidla začíná telefonátem headhuntera a v případě zájmu osloveného pokračuje osobním pohovorem. Poté headhunter doporučí klientovi velmi úzkou skupinu kandidátů (tzv. short-list 3-5) na volnou pozici.

Executive search je efektivní, ale časově náročná a drahá metoda. Proto je vhodná pouze pro vyhledávání jednotlivých pracovníků do středního a vrcholového managementu nebo úzkoprofilových odborníků, kteří jsou na pracovním trhu vzácní a nelze je efektivně oslovit jiným způsobem (např. inzerátem).

Executive search je zároveň metoda diskrétní. Headhuntingová agentura působí jako prostředník, který chrání identitu klienta: jméno organizace, která pozici nabízí, se kandidát zpravidla dozví až při osobním pohovoru. Pokud se jedná o výměnu pracovníků (pozice je ve chvíli vyhledávání obsazena), organizace chce do poslední chvíle personální změnu utajit před tím, kdo ji aktuálně zastává. Únik informací o chystané změně na vrcholové pozici může organizaci způsobit i negativní publicitu v médiích.