Proč využívat Executive Search

SITUACE

V oblasti vyhledávání kvalifikovaných vedoucích pracovníků a vrcholových manažerů panuje tvrdá konkurence. Nejlepší kandidáti mohou být ze stejného města, anebo také z druhého konce světa. Konzultanti firem executive search znají terén dobře na lokální i celosvětové úrovni, napříč odvětvími a lokacemi. Víme, jak naši klienti mohou identifikovat, vybrat si a udržet špičkové lídry. Vyhledáváme – to je náš byznys: známe prostředí, obchodní vztahy a věnujeme čas tomu, abychom poznali i váš obor.

JAK SE ODLIŠUJE EXECUTIVE SEARCH OD PERSONÁLNÍCH AGENTUR?

Poradenství executive search je specializovanou formou manažerského poradenství. Oproti prostému vyhledání talentů poskytuje značné výhody: vyhodnocujeme firmy a jejich kultury, pomáháme při integraci nového lídra, aby byl úspěšný, či radíme vedení firem a správní radě. Ve srovnání s námi – personální agentura identifikuje potenciální kandidáty a pomáhá klientovi zúžit jejich výběr.

Firma může při náboru zaměstnanců využít jednoho ze tří přístupů: poradenství executive search, personální agenturu či nábor pracovníků vlastními silami.

Executive search

Firmy, jako jsou například členové AESC, se specializují na konzultace v oblasti řízení a jsou klienty na tyto konzultace najati. Konzultantská firma v oboru executive search obvykle pracuje s klientem tak, že identifikuje, vyhodnotí a vybere nejlepšího kandidáta. Aby se konzultační firma ujistila, že se jedná o toho nejlepšího kandidáta, využívá propracované sofistikované metodologie. Provádí hloubkové rozhovory, ověřuje reference a též provádí due dilligence (kompletní prověření kandidáta). Může zapojit psychometrické testy a detailní posouzení osobnosti. Úspěch výběru se poměřuje dlouhodobostí závazku a přínosem najatého zaměstnance. Proto jsou firmy executive search motivovány vybrat a zajistit nábor takového vedoucího pracovníka, jehož působení bude pro klienta dlouhodobě úspěšné.

Personální agentury

Personální agentury mají zásobu kandidátů, kteří odpovídají jistým kritériím. Personální agentura obvykle pracuje na začátku procesu, avšak vyhodnocení a finální výběr kandidáta ponechává na klientovi. Snaží se umístit co největší počet kandidátů za co nejkratší čas a obvykle pracuje na mnoha zadáních najednou. Pokud se určité zadání nevyvíjí potřebným směrem, není personální agentura dostatečně motivovaná v náboru pokračovat. Personální agentury jsou nejčastěji najímány na nábor středních kádrů anebo na pozice, pro které existuje velké množství kvalifikovaných kandidátů. Obvykle se zaměřují na kandidáty, kteří novou roli aktivně vyhledávají, a na pozice, se kterými je spojeno mnohem menší riziko neúspěšného umístění.

Nábor pracovníků vlastními silami

Především větší organizace mohou mít velká personální oddělení a zajišťovat nábor zaměstnanců vlastními silami. Firemní tým má k dispozici řadu kvalitních nástrojů: ví, co kdo ve firmě umí, má přístup k tradičním nástrojům pro nábor a má též vybudovány sítě potenciálních kandidátů. Obecně jsou tato náborová oddělení ve firmě nejlépe vybavena na nábor středních a nižších kádrů. S partnerskou firmou executive search spolupracují přímo, pokud potřebují poradit či v případě, kdy potřebují najmout pro firmu vrcholový management či správní radu.

Přečtěte si více o tom, jaký je rozdíl mezi personální agenturou a executive search


Přečíst víc

NEJEN VYHLEDÁVÁNÍ

Firmy executive search pomáhají klientům vyhodnotit, jaké mají vedoucí pracovníky, s jakými problémy se potýkají a koho musí ještě najmout, aby své problémy vyřešily. Mají zdroje a zkušenosti najít, vyhodnotit a najmout kandidáty na vedoucí pozice a úspěchu klienta jsou zcela oddány. Nejlepší firmy z oboru executive search pracují s klienty jako partneři, poskytují jim důležité oborové znalosti, fungují jako „prodloužená ruka“, a to ve všech regionech a místech, kde klient působí. Musí být skuteční experti. A jako partneři chápou, co je v sázce – jakou hodnotu má úspěch a kolik stojí selhání.

SNIŽOVAT RIZIKO A SPRÁVNĚ SE ROZHODNOUT

Důvěra akcionářů, výkonnost firmy a motivace a zapojení zaměstnanců jsou pouze některé z okamžitých výhod, které přináší včasné a správné rozhodnutí. Neúspěšný nábor může mít katastrofální dopady. Některé často citované výzkumy prokazují, že téměř polovina nových výkonných ředitelů skončí do 18 měsíců od svého přijetí. Pak jsou náklady na nalezení náhrady ohromující.

Přímé náklady mohou zahrnovat odstupné, dvojí investici do vyhledání nového zaměstnance a může to být i finanční vyjádření dopadů na prodej či postavení na trhu. Mezi nepřímé náklady patří zpomalení vývoje firmy a negativní dopady na důvěru v rámci firmy, důvěru trhu a důvěru zákazníků. Výzkumy potvrzují to, co znají vedoucí pracovníci ze zkušenosti: špatný nábor ovlivňuje zaměstnaneckou morálku a produktivitu, vztahy mezi klientem a zákazníkem a ekonomické výsledky.

Pokud využijete sofistikované hodnocení kandidátů, profesionální vyhledávání a procesy due dilligence (kompletní prověření kandidáta), můžete rizika nejen snížit, ale naopak na celém procesu vydělat. Takové služby poskytují firmy executive search. Řekněme to jednoduše: správné rozhodnutí je předpokladem obchodního úspěchu.