Práva klienta

CO MOHOU KLIENTI OČEKÁVAT OD FIRMY EXECUTIVE SEARCH?

Zaměstnat nové vrcholové manažery může mít významný dopad na to, jak bude firmu vnímat trh, jak jí budou věřit zákazníci a jak motivovaní budou zaměstnanci. Proto je i výběr firmy pro vyhledání vrcholových manažerů (executive search) zásadním obchodním rozhodnutím s dlouhodobým dopadem. Jaké máte jako klient práva a povinnosti? Při práci se členem Asociace executive search konzultantů (AESC) můžete očekávat následující:

I. FIRMA EXECUTIVE SEARCH POSKYTUJE KLIENTŮM PŘESNÉ A OTEVŘENÉ VYHODNOCENÍ SVÝCH VLASTNÍCH KAPACIT, ZDA JE SCHOPNA POPTÁVANÉ VYHLEDÁVÁNÍ USKUTEČNIT.

Vyhodnocení se týká interních zdrojů firmy, znalostí o funkci a odvětví, pro které se bude provádět vyhledávání, a pochopení kulturního či regulačního prostředí klienta.

II. FIRMA EXECUTIVE SEARCH POMÁHÁ TÝMU KLIENTA.

Klient by se měl osobně setkat s jednotlivými konzultanty a s celým týmem, který bude za vyhledávání zodpovědný. Měl by požadovat, aby konzultant představil dostupné zdroje, které bude pro plnění úkolu využívat. Měl by také požadovat, aby konzultant objasnil strategii vyhledávání.

III. FIRMA EXECUTIVE SEARCH MUSÍ POROZUMĚT ORGANIZACI KLIENTA A POCHOPIT CÍLE VYHLEDÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ.

Aby bylo vyhledávání účinné, je zapotřebí, aby konzultant do hloubky znal a pochopil jedinečné potřeby klienta, především proč potřebuje nového vrcholového manažera či specialistu, jakou má firemní kulturu, jaké strategie volí ve vztahu se zákazníky a jaká má regulatorní omezení.

IV. FIRMA EXECUTIVE SEARCH VYTVÁŘÍ PORADENSKÝ VZTAH NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI.

Firma executive search s klientem spolupracuje tak, že pomáhá definovat zadání pro vyhledávání talentů, identifikuje a ohodnotí kandidáty za použití sofistikované metodologie. Pomáhá vybrat a přijmout nejvhodnější kandidáty prostřednictvím komplexních vyhledávacích procesů, jejichž kvalita a účinnost je ověřena.

V. FIRMA EXECUTIVE SEARCH ZACHOVÁVÁ INFORMACE ZÍSKANÉ OD KLIENTA V NAPROSTÉ TAJNOSTI.

Proces executive search vyžaduje, aby klienti sdíleli velmi důvěrné informace. Etiky dbalý specialista executive search zachází s veškerými informacemi s co největší důvěrností a kandidátům poskytuje pouze nezbytné informace.

VI. NEJLEPŠÍ FIRMY EXECUTIVE SEARCH POSKYTUJÍ KLIENTŮM PRAVIDELNÉ A PODROBNÉ ZPRÁVY O PRŮBĚHU VYHLEDÁVÁNÍ.

V závislosti na typu pozice, která má být obsazena, na dostupnosti talentů a řadě dalších faktorů může úspěšné hledání trvat několik týdnů až několik měsíců. Firma executive search proto průběžně s klientem komunikuje a konzultuje s ním všechny aspekty vyhledávání. Informuje ho o reakci trhu na jeho firmu, respektive jeho reputaci a zpracuje seznam kandidátů a jakýchkoli možných problémů, jež by mohly vyhledávání zpomalit.

VII. FIRMA EXECUTIVE SEARCH PŘEDSTAVUJE POUZE KVALIFIKOVANÉ KANDIDÁTY, KTEŘÍ ODPOVÍDAJÍ POŽADAVKŮM POZICE A KULTUŘE KLIENTOVY ORGANIZACE.

Konzultanti executive search představí širokou škálu kvalifikovaných kandidátů a jsou klientům nápomocni při jejich interním hodnocení. Pomohou i vést pohovory a například tak zabránit vytvoření nevědomých předsudků.

VIII. FIRMA EXECUTIVE SEARCH SE CELÉMU PROCESU VYHLEDÁVÁNÍ VĚNUJE NAPLNO A POMÁHÁ KLIENTOVI PŘI VYJEDNÁVÁNÍ S VYBRANÝM KANDIDÁTEM.

Jakmile si klient vybere finálního kandidáta, mění se role konzultanta executive search z vyhledávání na vyjednávání a komunikaci. Konzultant vystupuje jako prostředník mezi klientem a kandidátem, aby se zvýšila pravděpodobnost, že se obě strany dohodnou.

IX. FIRMA EXECUTIVE SEARCH MUSÍ KLIENTA DOBŘE A JASNĚ INFORMOVAT O PRAVIDLECH PRO NAHRAZOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČI DALŠÍ NEOBVYKLÉ SITUACE, KTERÉ MOHOU V PRŮBĚHU VYHLEDÁVÁNÍ A PO NĚM NASTAT.

Firma executive search vysvětlí v písemné podobě svou firemní politiku týkající se možných výsledků vyhledávání, včetně případů, kdy by firma nebyla schopna dokončit vyhledávání poté, co již započalo. Informuje jej též o podmínkách, za kterých může firma executive search od zadání odstoupit, anebo o řešení situace, kdy klient najme kandidáta, představeného v průběhu vyhledávání, na pozici, která se od původně zadané pozice liší.

X. FIRMA EXECUTIVE SEARCH SE ZAVAZUJE DOTÁHNOUT AKCI DO KONCE.

Zodpovědnost firmy executive search, která je považována za důvěryhodného poradce, nekončí ve chvíli, kdy kandidát nabídku přijme. Dobrá firma executive search asistuje při nástupu nového zaměstnance a jeho integraci. Zůstává na určitou dobu s novým zaměstnancem v kontaktu, aby poskytla podporu, a vyhledávání ukončí až po dohodě s klientem.

ZÁVĚR

V oboru vyhledávání vrcholových manažerů (executive search) panuje silná konkurence a rizika nebyla nikdy vyšší. Důvěra a morální bezúhonnost jsou jádrem úspěšného vztahu mezi konzultantem a klientem a též jádrem úspěšného vyhledávání. Poučení klienti proto volí zavedené a osvědčené firmy, které jsou ve svém oboru na špičce. Spolupracují s firmami, jež jsou oddané vynikajícímu profesionálnímu výkonu v oboru executive search – se členy AESC.